Αγορά εισιτηρίων

 • MM slash DD slash YYYY
 • Παρακαλούμε εισάγετε έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο με 0.
  Το κόστος κάθε εισιτηρίου είναι 8 ευρώ με την επίδειξη του φοιτητικού πάσου σας.
 • Παρακαλούμε εισάγετε έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο με 0.
  Το κόστος κάθε εισιτηρίου είναι 10 ευρώ.
 • Παρακαλούμε εισάγετε έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο με 0.
  Το κόστος κάθε εισιτηρίου είναι 8 ευρώ.
 • Το τελικό ποσό πληρωμής σε ευρώ.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώνεται ότι το ΕΜΕ δεν έχει καμία πρόσβαση ή γνώση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού ή του αριθμού της κάρτας του χρήστη. Η συναλλαγή γίνεται μέσω της Τράπεζας Eurobank Ergasias SA.