Πληροφορίες

Στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (ΕΜΕ) φροντίζουμε για την Υγεία των επισκεπτών
και των εργαζομένων μας, με απόλυτη προτεραιότητα. Συμμετέχουμε ενεργά στην
προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19) και στην
προστασία της δημόσιας υγείας.

Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε τους Φίλους του Μουσείου και τους
επισκέπτες του να προτιμούν τις εξ αποστάσεως συναλλαγές.

Σημειώνεται ότι το ΕΜΕ δεν έχει καμία πρόσβαση ή γνώση του αριθμού του
τραπεζικού λογαριασμού ή του αριθμού της κάρτας του χρήστη. Η συναλλαγή
γίνεται μέσω της Τράπεζας Eurobank Ergasias SA.