Συνδρομή μελών

  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώνεται ότι το ΕΜΕ δεν έχει καμία πρόσβαση ή γνώση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού ή του αριθμού της κάρτας του χρήστη. Η συναλλαγή γίνεται μέσω της Τράπεζας Eurobank Ergasias SA.